หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > แม่พริก > วัดพระพุทะบาทวังตวง
วัดพระพุทะบาทวังตวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระพุทะบาทวังตวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านพระบาท ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.45
longitude :  99.13
รายละเอียด :  วัดพระพุทธบาทวังตวง เป็นวัดคู่บ้าน คู่เมืองของอำเภอแม่พริก มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ รอยพระพุทธบาท 2 รอย ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยที่มีความสูงประมาณ 80 จากระดับแม่น้ำวัง ชื่อของวัดแยกตามศัพท์ได้ 2 ความหมายคือ พระพุทธบาท หมายถึง รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า และคำว่า วังตวง หมายถึงวังน้ำวนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวังติดกับวัดพระพุทธบาทวังตวงและอีกความหมายหนึ่งหมายถึง รองรับสิ่งที่ไหลเทลงมา(เช่นภาษาถิ่นว่าเอาโอ่งมาตวงน้ำฝน)อีกอย่างหนึ่งค่าว่า"ตวง"มีผู้สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่า"ต๊วง"ซึ่งเป็นภาษาถิ่นแปลว่า"ดิ้น"หรือพลิกตัว(ฉะนั้นคำว่า "วังตวง"จึงมีความหมาย ว่าวังน้ำวนที่รองรับน้ำที่ไหลเทลงมาจากดอย พระบาทและอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง วังน้ำวนที่มีพญานาคพลิกตัวไปาดัง ตำนานเล่าสืบต่อกันมา)
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินลำปาง-ตากพอถึงอำเภอแม่พริก ให้เข้าตามถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านพระบาท ประมาณ 600 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :449