วัดสูงเม่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสูงเม่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.ยันตรกิจโกศล ม.3 ตำบลสูงเม่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054-541219
latitude :  18.05
longitude :  100.11
รายละเอียด :  วัดสูงเม่น เดิมเรียกว่า ?วัดสุ่งเม้น? โดยมีเรื่องเล่าสืบๆ กันมาว่าแต่เดิมสถานที่ตำบล สูงเม่นเป็นป่าไผ่และทุ่งหญ้า รวมถึงป่าไม้เบญจพันธุ์ มี ?เม่น? อาศัยเป็นจำนวนมากและประกอบกับสถานที่เป็นแหล่งท่าน้ำบริบูรณ์ พวกพ่อค้าและคนเดินทางในสมัยอดีตมักมาแวะพักแรมกันในบริเวณดังกล่าว จนเรียกพื้นที่ตำบลนี้ว่า ?ป๋างสุ่งเม้น? การที่พวกสัตว์และ ?เม่น? อาศัยอยู่รวมกันมากหรือมีเม่นมากในบริเวณนี้ คนจึงเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่า ?สุ่ง? ซึ่งได้ชื่อตามนิมิตของฝูงเม่นว่า ?บ้านสุ่งเม้น? วัดสูงเม่นในปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วัดสูงเม่น ตั้งอยู่ที่ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ห่างจากตัวเมืองแพร่ 10 กิโลเมตร ติดริมถนนใหญ่ เดิมเรียกว่า วัดสุ่ง เหม้น คำว่าสุ่ง หมายถึง การอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และคำว่า เหม้น มาจากสัตว์ตระกูลหนู ชื่อว่า เม่น วัดสูงเม่น จึงหมายถึง วัดที่อยู่เขตที่มีเม่นมาก สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีต่อเนื่องสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันมีพระครูปัญญาสารนิวิฐ เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดประกอบด้วยศาสนสถานหลายแห่ง ทั้งพระอุโบสถเก่าแก่ด้วยศิลปะแบบล้านนา และโครงสร้างล้านนาพื้นเมืองลวดลาย ปนศิลปะพม่า มีเสาจำนวน 16 ต้น ลงรักสีดำ เขียว วาดลวดลายเถาวัลย์สีทอง เสาแต่ละต้นมีลวดลายแตกต่างกัน เพดานงดงามด้วยลวดลายแบบพม่า หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา หน้าบันสลักเป็นรูปนาคเกี้ยว อีกทั้งมีโบราณวัตถุล้ำค่าที่น่าสนใจ ทั้งพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้ พระพุทธรูปถอดชิ้นส่วนได้ เจดีย์วัดสูงเม่น พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยบาลี และคัมภีร์ใบลานที่สมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น ที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติ ประเพณี พิธีทางธรรม และตัวอย่างคัมภีร์ใบลานที่ทำขึ้นมาใหม่ และเก่า รวมถึงผ้าห่อคัมภีร์ใบลานหลากหลายลวดลาย วัดสูงเม่นจึงเป็นแหล่งอนุรักษ์วรรณกรรมลายลักษณ์โบราณที่หายาก และทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
การเดินทาง :  เดินทางได้ทางรถยนต์โดยสาร

จำนวนผู้เข้าชม :488