หนองข่วง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองข่วง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.แม่ลอย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองข่วง เป็นหนองน้ำที่ตั้งอยู่ใจกลางตำบล อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองข่วง ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มแอ่งน้ำธรรมชาติ ต่อมากรมชลประทานได้เข้ามาขุดลอกให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และใช้เป็นแหล่งทำมาหากินของประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันผู้นำชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการได้เข้ามาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา หนองข่วงจนมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีการอนุรักษ์พันธุ์ปลา และมีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
การเดินทาง :  เดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงสี่แยกแม่กรณ์ เลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่อำเภอเทิงระยะทาง 45 กม. ถึงทางแยกเข้าอำเภอจุนเลี้ยวขวา 2 กม. ถึงทางแยกวัดแม่ลอยไร่ เลี้ยวขวามาทางอำเภอป่าแดด จะผ่านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ขับตรงไประยะทาง 3 กม. ก็จะถึงแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชื่อว่าหนองข่วง

จำนวนผู้เข้าชม :573