หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > บ้านนาสาร > อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง
อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.7บ้านช่องช้าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077380584
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความเป็นมา กล่าวคือ หลังจากการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย ได้ยุติลงด้วยเหตุผลหลายประการเมื่อ พ.ศ. 2525 และด้วยเหตุผลหนึ่ง ของการใช้วิธีแนวภายใต้นโยบาย 66/2523ในรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ บรรดามวลมิตรสหายเขตงานสุราษฎร์ธานีและเขตงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนรวมทั้ง สหายปัญญาชนได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพตามสภาพ แต่ด้วยความผูกพันและความรักร่วมอุดมการณ์ที่ได้รับหล่อหลอมมาในช่วงระยะ เวลาหนึ่ง ด้วยดวงจิตที่ไม่เคยแปรเปลี่ยน หวั่นไหวไปตามกระแสเมืองแต่ละคนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ (10 ปี ต่อมา ) เมื่อปี พ.ศ. 2535 ณ บ้านเหนือคลอง อ.เวียงสระ มิตรสหายที่เคยร่วมใช้ชีวิตในป่าเขา ครั้งเมื่อแต่ก่อนปี 2508 และมิตรสหายจากในเมือง ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนกันเป็นครั้งแรก เมือปี พ.ศ. 2537 ได้ขุดกระดูกมิตรสหายได้จำนวนหนึ่ง และมีการจัดงานบำเพ็ญกุศล ขึ้นที่วัดพระอินทร์ อ.ดอนสัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 ได้ออกแบบและก่อสร้างอนุสรณ์สถานการณ์ครั้งแรกขึ้น ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านช่องช้าง ตำบลพรุพี มีสภาพเป็นฐานปูน สูงประมาณ 1.50 เมตร ด้านบนเป็นมือชูพานรัฐธรรมนูญ มีดาวแดง 5 แฉก อยู่บนฐาน และได้จัดงานรำลึกวีรชนครั้งใหญ่ขึ้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้มีการออกแบบและก่อสร้างอนุสรณ์สถานใหม่แล้วเสร็จ (คือรูปแบบปัจจุบัน) และจัดงานรำลึกการทำบุญกระดูก นำกระดูกเข้าบัวอย่างยิ่งใหญ่ และได้มีการสืบทอดการจัดกิจกรรม งานรำลึกวีรชนขึ้นในวันที่ ๑๖ เดือนเมษายน เป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.บ้านนาสาร ใช้ทางหลวงหมายเลข 4009 ไปทาง อ.เวียงสระ ประมาณ 12 กม.เมื่อถึงหลัก กม.54 จะเห็นสี่แยกบ้านช่องช้าง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4229 ถึง ร.ร.บ้านช่องช้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเขาช่องช้าง

จำนวนผู้เข้าชม :364