ถ้ำคูหา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำคูหา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ช้างขาว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดโบราณมากวัดหนึ่งในอำเภอกาญจนดิษฐ์ ถ้าถือตามหลักฐานทางโบราณคดี ก็นับได้ว่าตั้งเป็นวัดมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เพราะมีพระพุทธรูปที่สร้างในยุคทวารวดีในถ้ำของวัดนี้มากมาย อาณาจักรทวารวดีนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่นครปฐมตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13-18 พระพุทธรูปที่ถ้ำคูหา คงสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 คือเมื่อ 1200 ปีเศษ มาแล้ว ใน พุทธศตวรรษที่ 14
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :343