ถ้ำคูหา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำคูหา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ช้างขาว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :