น้ำตกเพชรพนมวัฒน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเพชรพนมวัฒน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านคีรีรอบ ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077379929
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านคีรีรอบ ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่บริเวณเทือกเขาม้ารุก เขตติดต่ออำเภอบ้านนาสาร ในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป็นน้ำตกที่สวยงาม มี 2 ชั้น ชั้นสูงสุดประมาณ 30 เมตร บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหินเป็นหินชั้นมีลักษณะแปลกตาดูงดงาม มีที่พักของที่ทำการอุทยานไว้บริการสำหรับผู้ที่จะเข้าไปพักผ่อนค้างคืน
การเดินทาง :  ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านคีรีรอบ ตำบลป่าร่อน ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 300 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :403