บึงบัวหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงบัวหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.ทะเลวังวัด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ความอุดมสมบูรณ์ของบึงบัวหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ และตำบลใกล้เคียง
การเดินทาง :  หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลวังวด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :144