ชายทะเลทับสะแก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชายทะเลทับสะแก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลทับสะแก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชายหาดบ้านหนองน้ำขาว ม.8 ชายหาดทับสะแก ม.3
การเดินทาง :  ชายหาดบ้านหนองน้ำขาว ม.8 ชายหาดทับสะแก ม.3

จำนวนผู้เข้าชม :319