หน้าแรก > ภาคกลาง > ประจวบคีรีขันธ์ > บางสะพาน > กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ท้วมวัดเขาโบสถ์พระอารามหลวง
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ท้วมวัดเขาโบสถ์พระอารามหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ท้วมวัดเขาโบสถ์พระอารามหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อำเภอบางสะพาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเขาโบสถ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าอาวาส คือ พระราชสิทธิญาณ เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งในอำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นวัดที่พำนักของเจ้าคณะอำเภอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ประดิษฐ์สถานของหลวงปู่อินทร์-หลวงปู่ท้วม ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากท่านทั้งสองมีความศักดิ์สิทธิ์และช่วยคุ้มครองลูกหลานชาวอำเภอบางสะพาน นอกจากนี้ประชาชนในอำเภอและใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธาอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบางสะพาน บริเวณวัดสร้างติดเขา โดยสร้างโบสถ์ไว้บนเขาซึ่งทำบันไดสำหรับเดินทางขึ้นไปเคารพสักการะพระพุทธรูป
การเดินทาง :  - วัดเขาโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 375 กม. ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 4 ชั่วโมง 31 นาที - วัดเขาโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 88.9 กม. ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 1 ชั่วโมง 8 นาที - อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 0.4 กม. ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 1 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :434