อุทยานแจ้ซ้อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานแจ้ซ้อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีน้ำพุร้อน
การเดินทาง :  เดินทางจากลำปาง เส้นทางลำปาง - ห้วยเป้ง ประมาณ 65 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :450