วังน้ำดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังน้ำดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งเชือก ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ในเขตป่าดงลาน
การเดินทาง :  ติดต่อสอบถามที่ อบต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทร.043-210293

จำนวนผู้เข้าชม :395