เขี่อนห้วยขนุน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขี่อนห้วยขนุน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.ภูผาหมอก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยขนุนเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดกลางใช้กักเก็บน้ำในฤดูฝนประชาชนนิยมใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและเล่นส่งกรานต์
การเดินทาง :  รถยนต์,รถจักรยานยนต์,เดินเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :468