ปราสาทตาเล็ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทตาเล็ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปราสาทตาเล็งเป็นปราสาทหินทรายตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง จากการศึกษาเปรียบเทียบน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 จนถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 ในรูปแบบศิลปะแบบปาปวน จัดเป็นศาสนสถานประจำชุมชน ประตูทางเข้าก่อสร้างด้วยศิลาแลง
การเดินทาง :  จากตัวอำเภอขุขันธ์ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :425