วัดหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ในเทศบาล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.36
longitude :  98.44
รายละเอียด :  วัดหลวง เป็นวัดคู่เมืองปาย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปาย บนถนนเขตเขลางค์ (ทางหลวง)1095 ใกล้ตลาดเทศบาลปาย ก่อนถึงสี่แยกโรงพยาบาล ตำบลเวียงใต้ บริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ แบบศิลปะของไทยใหญ่ ตั้งตระหง่านสวยงามอยู่ในลานวัด บริเวณวัดมีลานจอดรถให้แก่นักท่องเที่ยว วัดหลวงตั้งอยู่กลางใจเมือง จึงสะดวกในการเดินเที่ยว ในถนนคนเดิน และเดินเที่ยวชมวัดอื่นๆของเมือง ปาย เช่น วัดกลาง หรือวัดป่าขาม
การเดินทาง :  วัดหลวง เป็นวัดคู่เมืองปาย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปาย บนถนนเขตเขลางค์ (ทางหลวง)1095 ใกล้ตลาดเทศบาลปาย ก่อนถึงสี่แยกโรงพยาบาล ตำบลเวียงใต้ บริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ แบบศิลปะของไทยใหญ่ ตั้งตระหง่านสวยงามอยู่ในลานวัด บริเวณวัดมีลานจอดรถให้แก่นักท่องเที่ยว วัดหลวงตั้งอยู่กลางใจเมือง จึงสะดวกในการเดินเที่ยว ในถนนคนเดิน และเดินเที่ยวชมวัดอื่นๆของเมือง ปาย เช่น วัดกลาง หรือวัดป่าขาม

จำนวนผู้เข้าชม :471