เกาะไข่นอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะไข่นอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.พรุใน อ.เกาะยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.92
longitude :  98.55
รายละเอียด :  เป็นเกาะเล็กๆอยู่ระหว่างเกาะยาวและจังหวัดภูเก็ต มีหาดทรายที่สวยงาม ขาวสะอาด
การเดินทาง :  เดินทางโดยทางเรือจากท่าเรือเจียรวานิช หรือท่าเรืออื่นๆในเขตจังหวัดภูเก็ตและพังงา

จำนวนผู้เข้าชม :68