ท่าเรือเชียงของ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่าเรือเชียงของ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยเวียง ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย - ลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขง มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถข้ามไปฝั่งลาวได้โดยติดต่อที่ว่าการอำเภอ เชียงของ โดยเตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 30 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต้องขอวีซ่าจากสถานทูต (ด่านเปิดทุกวัน เวลา 06.30 - 18.30 น.) จากจุดนี้สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ สปป.ลาว และกลับเข้าประเทศไทยที่จังหวัดหนองคายได้ ติดต่อชมรมท่องเที่ยวเชียงของ โทร. 0 5379 1993
การเดินทาง :  การเดินทางจากอำเภอเชียงของ ถึงท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :807