หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > เมืองน่าน > วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 13 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054775169
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระธาตุช้างค้ำหรือวัดหลวงกลางเวียง เป็นวัดหลวงประจำเมืองแต่ในอดีต มีจุดสนใจภายในวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ได้แก่ เจดีย์พระธาตุช้างค้ำ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี พระเจ้าหลวง หอไตรปิฏกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
การเดินทาง :  เมื่อท่านมาถึงตัวเมืองน่าน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ข่วงเมือง วัดภูมินทร์ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :495