วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านบ๋าเจริญ ม.7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสร้างนกทา ตำบลเหล่าพรวน ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง และ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ ดงหัวกอง มีเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2539 ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันเป็นเทือกยาวในชั้นระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200- 300 เมตร บางส่วนเป็นลานหินกว้างและหน้าผาสูงชัน มีถ้ำขนาดกลาง ? เล็กหลายแห่งอยู่ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยสีโท ห้วยทราย
การเดินทาง :  การเดินทาง จากตัวเมืองอำนาจเจริญเดินทางด้วยทางหลวงหมายเลข 202 (อำนาจเจริญ-เขมราฐ ) ถึง กม. ที่ 16 เลี้ยวช้ายเข้าบ้านบ๋าเจริญ ประมาณ 4 กม. จะถึงที่ทำการวนอุทยาน

จำนวนผู้เข้าชม :412