น้ำตกหัวน้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกหัวน้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.แม่มอก อ.เถิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่ 1 บ้านหัวน้ำ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในอดีต บริเวณน้ำตกเป็นป่าดงดิบ มีน้ำไหลตลอดทั้งปีและจะสวยที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม ? เดือนตุลาคม เพราะจะมีปริมาณน้ำมาก
การเดินทาง :  ระยะทางจาก สภ.อ.ต.แม่มอก เข้ามาถึงน้ำตกประมาณ 11.2 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 ? 30 นาที สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ และจอดรถไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์ฯ และเดินทางด้วยเท้าเข้าไปในน้ำตกอีกประมาณ 700 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :495