ดอยแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.12
longitude :  99.45
รายละเอียด :  ดอยแก้ว ตั้งอยู่บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีแหล่งธรรมชาติและพันธุ์ไม้ที่สวยงาน พระพุทธรูป พระธาตุดอยแก้วที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวตำบลน้ำโจ้นับถือ
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเมืองลำปางเข้ามาในเขตตำบลน้ำโจ้ ประมาณ 15 กิโลเมตร จากหมู่บ้านขึ้นสู่ดอยแก้วประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :583