วัดแม่ปาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแม่ปาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่ปาง ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.47
longitude :  97.96
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :156