ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำปราณ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประมาณ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว มีตาแป๊ะจากเมืองจีนเดินทางโดยเรือสำเภาเข้ามาในประเทศไทยมาตามลายแทงสมบัติของเจ้าแม่ทับทิมทอง เมื่อมาถึงเขาเจ้าแม่ทับทิมทองได้ขึ้นไปบนภูเขาตามลายแทงที่ระบุไว้พบไหใส่เงิน จำนวน ๒ ใบ จึงได้สร้างศาลเจ้าแม่ทับทิมบนเขาเจ้าแม่ เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเดินทากลับไปเมืองจีนดดยเรือสำเภา ต่อมาชาวประมงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงทราบถึงเกียรติประวัติของเจ้าแม่ทับทิมทอง จึงได้ขึ้นเขาเคารพสักการะบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการประมง ค้าขาย อยู่เย็นเป็นสุขทำให้กิจการงานต่างๆที่ขอพรต่อเจ้าแม่ทับทิมทองสำเร็จสมประสงค์จนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วทั้งหมู่บ้าน        ในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงจะทำพิธีสรงน้ำพระหลวงพ่อหว่าง หลวงพ่อในกุฏที่วัดปากคลองปราณตามประเพณีไทยเสร็จแล้วจะขึ้นไปบนเขาเพื่อสรงน้ำเจ้าแม่ทับทิมทองเพื่อเป็นศิริมงคล ด้วยความเคารพสักการะพร้อมกับขอพรจากเจ้าแม่ให้ช่วยปกปักษ์รักษาให้ครอบครัว บริวาร รวมทั้งกิจการงานให้สำเร็จด้วยความราบรื่น หลังจากนั้นจะเล่นสงกรานต์สาดน้ำตามประเพณีกันบนเขา          บนเขาเจ้าแม่จะมีบ่อน้ำธรรมชาติที่จืดสนิท ใส สะอาดอยู่บ่อหนึ่ง ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน้ำทิพย์ศักสิทธิ์ที่เจ้าแม่ประทานให้กับลูกศิษย์และผู้ที่นับถือท่านได้ขึ้นไปดื่มกินกันจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยอภินิหารในขณะที่ชาวบ้าน พ่อค้า ชาวประมง ได้อัญเชิญเจ้าแม่ลงจากเขาโดยทางเรือไปประทับภายในหมู่บ้านเพื่อจัดงานเฉลิมฉลองจะมีทหารเอกซึ่งเป็นองครักษ์ของเจ้าแม่เป็นจระเข้ตามมาส่งเจ้าแม่ตามลำคลอง ในสมัยก่อนการเดินทางรถยนต์ไม่สะดวกจึงใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำ ซึ่งมีพ่อค้า แม่ค้าจากเมืองเก่าอำเภอปราณบุรีนำสินค้าหลายๆชนิดเข้ามาจำหน่ายในตำบลปากน้ำปราณเมื่อมาถึง
การเดินทาง :  เดินทางมายังเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ

จำนวนผู้เข้าชม :324