ห้วยบง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้วยบง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
การเดินทาง :  บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลคำสะอาด

จำนวนผู้เข้าชม :350