ถ้ำภูตาหลอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำภูตาหลอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังกกแก้ว ต.วังสวาบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  ถ้ำภูตาหลอ เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ผนังถ้ำสูงกว่า 50 เมตร เต็มไปด้วยหินย้อย รูปลักษณ์ สวยงามแปลกตา ตั้งอยู่ที่บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม :323