น้ำตกวังม่วง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกวังม่วง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกวังม่วง เป็นน้ำตกที่มีชั้นเดียวอยู่ในตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 12 น้ำตกมีลักษณะเป็นธารน้ำตกไหลผ่านแนวหินมาเป็นระยะๆแล้วไหลลงมายังอ่างรับน้ำสุดท้าย สภาพแวดล้อมยังคงความงามตามธรรมชาติ เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับน้ำตกสาริกาและนางรอง
การเดินทาง :  น้ำตกวังม่วงตั้งอยู่ที่ตำบลนาหินลาดอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยเดินทางไปตามถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3288 เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :85