ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :383