หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > เลย > ท่าลี่ > สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว
สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว เชื่อมระหว่างบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประเทศไทย กับบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี สปป.ลาว
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :340