หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > เลย > นาแห้ว > อนุสรณ์สถานลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรก
อนุสรณ์สถานลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสรณ์สถานลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านเหล่ากอหก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมาลูกเสือชาวบ้านรุ่แรกแห่งประเทศไทย
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :403