เขื่อนเมฆา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนเมฆา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านสายตรี 4 ใต้ หมู่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0878742208
latitude :  14.30
longitude :  103.08
รายละเอียด :  เป็นเขื่อนที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนสร้างเพื่อแผ่นดินอีสานตอนใต้เป็นแอ่งน้ำในหุบเขาที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งซึ่งสามารถชมความงามของประตูเปิดปิดน้ำ ปล่อยน้ำลงลำนางรองรับส่งต่อสู่แผ่นดินเพื่อการเกษตรกรรม บริเวณนี้จะพบหินทรายก้อนใหญ่ สันนิษฐานว่าจะถูกนำไปสร้างปราสาทในเขตอีสานใต้ ในบริเวณนี้ยังมีสวนป่าห้วยเมฆาและสวนป่ายูคาลิปตัส นักท่องเที่ยวสามารถขับรถชมทัศนียภาพบริเวณสันเขื่อน หรือจะเดินเที่ยวชมทิวทัศน์ของเขื่อนที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาก็ได้ ด้านล่างของเขื่อนมีร้านอาหารไว้คอยบริการกันอยู่หลายร้านมีเมนูหลากหลาย แต่ที่หนีไม่พ้นก็คงจะเป็นปลาแม่น้ำซึ่งถือว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่ เมื่อมานั่งรับประทานอาหารรับลมเย็นสบายมองความสวยงามของธรรมชาติบริเวณรอบเขื่อนถือว่าลงตัวกันเป็นอย่างมาก
การเดินทาง :  รถประจำทางที่ขนส่ง อ.ประโคนชัย เส้นทางบ้านกรวด ละหานทราย ระยะทาง 30 กิโลเมตร ไปยังบ้านสายตรี 4 ใต้ หมู่ 7 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร รถออกทุก 1 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม :526