ถ้ำปูนสวรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำปูนสวรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นถ้ำซึ่งตั้งอยู่ในวัด ถ้ำปูนสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :518