หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > ควนเนียง > แข่งเรือวัดท่าหยี
แข่งเรือวัดท่าหยี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แข่งเรือวัดท่าหยี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 ต.ห้วยลึก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดท่าหยี ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหยี ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ริมสาบสงขลา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๖๒ ตารางวา ตามเอกสาร ส.ค. เลขที่ ๗๑/๒๔๙๘ วัดท่าหยี สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้สร้างวัด คือ พระมหาลอย ที่ดินเป็นของนายคลิ้ง จันทร์สุวรรณ, นายแก้ว เพชรมณี วัดท่าหยี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
การเดินทาง :  เส้นทาง เส้นเดียวกับโรงเรียนวัดท่าหยี

จำนวนผู้เข้าชม :256