น้ำตกยูงทอง-น้ำโสม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกยูงทอง-น้ำโสม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านสว่าง ม.2 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :302