วัดหนองสองพี่น้อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองสองพี่น้อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1 อบต.ยางขี้นก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.44
longitude :  104.53
รายละเอียด :  วัดเก่าแก่ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานให้สักการะบูชา
การเดินทาง :  ห่างจากตัวอำเภอเขื่องใน ไปทางจังหวัดยโสธร ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :470