หาดแฆแฆ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดแฆแฆ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.บ้านน้ำบ่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หาดแฆแฆอยู่ในเขตตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
การเดินทาง :  เดินทางสายถนน 4157

จำนวนผู้เข้าชม :390