สวนกาญจนาภิเษก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนกาญจนาภิเษก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลรือเสาะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนสาธารณะแห่งแรกของอำเภอรือเสาะ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ บนถนนสายหลัก คือ ถนนรือเสาะสนองกิจ มีเนื้อที่ 37 ไร่ จัดแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างลงตัวและสวยงาม ประกอบด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ มีปลามากมายเต็มสระ สวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ สนามเด็กเล่น ลานจ๊อกกิ้ง ลานอเนกประสงค์ สวนป่า ศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬา ศาลาอุปการประชากร ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลและประชาชนทั่วไป ฯลฯ
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :445