หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อำนาจเจริญ > พนา > แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง
แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา เป็นชุมชนที่ปรากฏชั้นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า ๓ ชั้นวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ พบภาชนะดินเผาโครงกระดูก และเนิน ศาสนสถาน ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีการนับถือพุทธศาสนา สภาพทั่วไป เป็นเนินดิน ตั้งอยู่ที่ริมถนน เป็นพื้นที่โล่ง บริเวณโดยรอบมีต้นไม้ขึ้นเป็นระยะตามแนวเนินดินรอบๆ หลักฐานที่พบ พบเนินดินที่อัดแน่นด้วยเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินเผา (earthenware) สีส้ม มีการตกแต่งด้วยการขูดขีดเป็นรูปต่างๆ และลายเชือกทาบเป็นส่วนใหญ่ขนาดเศษภาชนะดินเผาที่ประมาณ 2 x3 เซนติเมตร หนาประมาณ 0.5?1 เซนติเมตร ในบริเวณใกล้กันนี้พบหินขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร สูงประมาณ 140 เซนติเมตร และหนาประมาณ 20 เซนติเมตร น่าจะเป็นหินทราย วางตั้งอยู่บนเนินดินที่อยู่ใกล้ๆ กับเนินเศษภาชนะดินเผา
การเดินทาง :  เส้นทางไปแหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง เมื่อเดินทางเข้าถึง อำเภอพนา ให้ขับรถผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอพนาออกไปทางตำบลไม้กลอน อีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงแหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง

จำนวนผู้เข้าชม :369