วัดหนองหอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองหอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต. เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหนองหอยเป็นวัดเก่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปี พ.ศ. 2416 เดิมชื่อวัดน้อย มีโยมผู้ศรัทธาได้ถวายที่ดินบริเวณหมู่บ้านหนองหอยซึ่งเป็นที่ราบเชิงเขา ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดตามหมู่บ้านว่า วัดหนองหอย เนื่องจากที่วัดหนองหอยแห่งนี้ มีรูปเหมือน องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมประดิษฐานอยู่ ณ ยอดเขาหนองหอย จึงเรียกกันว่า ?เขาพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดหนองหอย?เป็นที่ล่ำลือกันว่า มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขออะไร ก็จะ ได้ดังใจ ะมีผู้คนมาสักการะบูชา กันมิขาด โดยเฉพาะ ในวันเทศกาลหรือวันหยุด หากท่านได้มาสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ณ เขาพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่านอาจจะเกิดความสงสัย ว่าเป็นวัดไทย หรือวัดจีน เพราะมีองค์พระโพธิสัตว์ กวนอิม และรูปแบบการสร้างเครื่องสักการะบูชา ที่เห็นอยู่ ตลอดจนรูปเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์อื่น ๆซึ่งจะพบเห็นได้ ในวัดจีน หรือโรงเจต่างๆ แต่ที่เขาพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดหนองหอยนี้ เป็นวัดไทย และ เป็นส่วนหนึ่ง ของวัดหนองหอย ซึ่งสร้างขึ้นโดย ท่านเจ้าคุณพระพิศิษฏ์พัฒนพิธาน ( ดาวเรือง อาจารคุโณ ) เจ้าอาวาสวัดหนองหอยรูปปัจจุบัน ท่านได้เริ่มก่อสร้างมาประมาณ 30 ปีเศษแล้ว จากที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างใด ๆ บนเขานี้เลย
การเดินทาง :  หมู่ที่ 2 ต. เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :765