หาดบุ่งสะพัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดบุ่งสะพัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านปากน้ำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หาดทรายริมูล มีร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มบริการแก่นักท่องเที่ยว
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง (สายตาลสุม-สมเด็ด) ประมาณ 22 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :471