หาดคูเดื่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดคูเดื่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 บ้านคูเดื่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.24
longitude :  104.80
รายละเอียด :  พักผ่อน
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :489