เขาทุ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาทุ่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขาทุ่ง คือสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของ ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษา คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หน่วย ขญ.9 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขาทุ่ง เป็นชะง่อนเขาของเขากำแพง ทิวปลายสุดของเขาใหญ่ ระยะทางขึ้นเขาแม้ไม่สูงชัน เพราะมีระดับความสูงแค่ 890 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่ระยะทางไกลถึง 17 กม.ทีเดียว ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเขาใหญ่ (ถ้าวิวเปิด)
การเดินทาง :  *

จำนวนผู้เข้าชม :427