หน้าแรก > ภาคใต้ > ตรัง > รัษฎา > ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม
ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ถ้ำวังพระยาพิชัยสงครามเป็นสถานที่แห่งใหม่ที่สวยงามมากของจังหวัดตรัง ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านในวัง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เป็นหมู่บ้านป่าต้นน้ำ (คลองปาง) โดยได้รับธงพระราชทานอาสาสมัครพิทักษ์ป่า พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ถ้ำวังพระยาพิชัยสงครามอยู่รอยต่อเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลำคลองไหลลอดผ่านออกมาจากถ้ำเรียกว่าคลองปาง ซึ่งมีแหล่งต้นน้ำ อยู่ที่หมู่ที่ 6 (ปลายวา) ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และลำคลองนี้ใช้เป็นเขตแดนกั้นระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบติดกับเทือกเขาบรรทัด อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีราษฎรอาศัยอยู่จำนวน 37 ครัวเรือน ราษฎร ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีถิ่นฐานเดิมมาจากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ เช่น เงาะ มังคุด ลองกอง เป็นต้น
การเดินทาง :  - ถ้ามาจากจังหวัดตรัง มาตามถนนสายตรัง ? ทุ่งสง ถึงสี่แยกเลี้ยวขวามาตามถนนสายบ่อล้อ ? ลำทับ ประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะมีทางแยกเข้าถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร - ถ้ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เลี้ยวซ้ายตามถนนสายบ่อล้อ ประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร - ถ้ามาจากจังหวัดพัทลุง , ชะอวด เลี้ยวซ้ายเข้าทางสี่แยกควนหนองหงส์มาประมาณ 25 กิโลเมตร เลี้ยวขวาทางแยกเข้าถ้ำวังพระยาพิชัยสงครามประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :716