วัดพระเจ้าใหญ่ชุมคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระเจ้าใหญ่ชุมคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที 9 บ้านขุมคำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.77
longitude :  105.07
รายละเอียด : 
การเดินทาง :  เดินทางจาก อ.ตระการพืชผล ตามถนนหมายเลข 2050 หลักกิโลเมตรที่ 27 บ้านขุมคำ วัดพระเจ้าใหญ่ขุมคำอยู่ด้านซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :374