หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > เชียงดาว > พระสถูปเจดีย์สมพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
พระสถูปเจดีย์สมพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระสถูปเจดีย์สมพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.46
longitude :  98.96
รายละเอียด :  พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตั้ง อยู่ที่บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 2 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประชาชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรม ที่ตำบลเมืองงายแห่งนี้ ก่อนที่จะกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่า เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม ที่ฐานด้านหนึ่งประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ละด้านของฐานเป็นแผ่นศิลาสลักเรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค์ สลับกับแผ่นหินอ่อน ที่เล่าพระราชประวัติ ประวัติการสร้างพระสถูปฯด้านหลังเป็นค่ายหลวงจำลองที่ภายในประดิษฐาน พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา
การเดินทาง :  ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 107 จากเมืองเชียงใหม่ถึงเชียงดาว ประมาณ 72 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 1178 ไปตำบลเมืองงาย ประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีป้ายนำทางไปยังสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าไป 300 เมตร รวมระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :796