วัดธาตุเมืองพิณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดธาตุเมืองพิณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนธาตุ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.28
longitude :  102.27
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ระหว่างสายทางหมายเลข 2024 สายนากลาง-ศรีบุญเรือง ห่างจากตัวอำเภอนากลางประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 7 ตำบลฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ มาตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ประมาณถึงอำเภอนากลาง เลี้ยวตามเส้นทางหมายเลข 2024 ถนนสายนากลาง-ศรีบุญเรืองประมาณ 15 กิโลเมตร ก็ถึงวัดธาตุเมืองพิณ

จำนวนผู้เข้าชม :292