วัดสระประสานสุข

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสระประสานสุข
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ (บ้านนาเมือง) ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ เป็นวัดที่พระศาสนดิลก(เสน) ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่บุญมี โชติปาโล ได้เป็นผู้บุกเบิก และวางรากฐานก่อสร้างมาตังแต่ต้น จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๘๐ พระภาวะนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ได้เริ่มพัฒนาวัด และได้ก่อสร้างประตูทางเข้าเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ๓ เศียร ที่ใหญ่โตมากมองเห็นเด่นสง่ามาแต่ไกล ภายในวัดได้สร้างพระอุโบสถบนเรือสุพรรณหงส์ และสร้างศาลากลางน้ำที่อยู่ในเรือสุพรรณหงศืหัวเรือเป็นพญานาคห้าเศียรภายในมีพระประธานให้ไปกราบไหว้ หลวงปู่บุญมี มรณภาพ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ แต่ร่างท่านบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าไปกราบไหว้
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕ กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านนาเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :460