แก่งบูรพา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งบูรพา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ.หนองบัวฮี หมู่ที่ 2,3 ตำบลหนองบัวฮี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อยู่ภายในหมู่บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2,3 ตำบลหนองบัวฮี
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :489