หาดทรายท่าวังใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดทรายท่าวังใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นท่าน้ำที่มีหาดทรายสวยงาม ตรงสะพานข้ามลำเซบาย ระหว่างต.ศรีสุข อำเภอเขื่องใน กับ ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ ไว้สำหรับ จัดงานบุญประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติที่สืบต่อกันมา และเป็นสถานที่พักผ่อน เล่นน้ำ
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางสาย ต.ศรีสุข อำเภอเขื่องใน - ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ

จำนวนผู้เข้าชม :516