วังมัจฉา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังมัจฉา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านปัว ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.19
longitude :  100.17
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ดูปลา พักผ่อนของชุมชน
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอ ประมาณ15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :61