วัดหนองทรายขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองทรายขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านหนองทรายขาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036701645
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหนองทรายขาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม ของชาวตำบลหนองทรายขาว มีรูปปั้นประวัติของพระพุทธเจ้า และสิ่งต่าง ๆ
การเดินทาง :  1.เดินทางจากอำเภอบ้านหมี่ วิ่งถนนสายคันคลองเรียบคลองชลประทาน บริเวณทางเข้าจะมีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ตรงข้ามบริเวณสระพานแล้วตรงเข้ามาในวัดหนองทรายขาว

จำนวนผู้เข้าชม :496